Bảo hành

BẢO HÀNH QUỐC TẾ TRỌN ĐỜI

Máy mới chưa Active (kích hoạt) : bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 3 ngày sau ngày Active.
Máy mới Active rồi (đã kích hoạt) : bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 7 ngày.
Máy đã qua sử dụng : bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 10 ngày.